0
0

Valabile în data de 11-05-2021

SITUAȚIA COVID-19

RESTRICȚII

     

VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19 ÎN ROMÂNIA

Programare Vaccinare COVID-19

GRATUITĂ

Programare Vaccinare COVID-19

SIGURĂ

Programare Vaccinare COVID-19

VOLUNTARĂ

Programare Vaccinare COVID-19

ARMONIZATĂ U.E.

RESTRICȚII ÎN VIGOARE

Circulația interzisă între Luni - Duminică: 22:00 - 05:00

Este interzisă circulația în afara locuinței/gospodăriei între Luni - Duminică: 22:00 - 05:00, cu anumite excepții
 • Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar Luni - Duminică: 22:00 - 05:00, cu următoarele excepții motivate de:
  a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
  b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
  c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
  d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.
 • Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința (descarcă adeverința sau generează adeverința aici) eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere.
 • Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil (descarcă declarația sau generează declarația aici).
 • Declarația pe propria răspundere, prevăzută la alineatul de mai sus, trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
 • Circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;
 • Efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale;

Masca obligatorie în toate spațiile publice

Purtarea măștii de protecție este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit vârsta de 5 ani în spaţiile publice închise sau deschise, în mijloacele de transport în comun sau la locul de muncă.
 • Ca excepție, în afara zonelor de trafic pietonal și la minim 2 metri față de alte persoane este permisă înlăturarea măștii pentru activități sportive individuale sau, pentru perioade scurte de timp, în vederea fumatului, consumului de produse alimentare sau băuturi în afara teraselor

Reuniuni

Este interzisă desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private.
Este interzisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci, precum și în locuri de joacă din interiorul centrelor comerciale.

Domeniul Cultural

Sunt interzise organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte.
Sunt interzise organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in, precum si a spectacolelor, concertelor, festivalurilor sau a altor evenimente culturale, desfasurate in aer liber.

Domeniul Recreațional

În zilele de Vineri, Sambata și Duminica unitatile de alimentatie publica aflate la o distanta mai mica de 100 m de marginea partiei, vor vinde doar produse alimentare ambalate și bauturi non-alcoolice imbuteliate, in regim take-away și celor care sunt cazati in unitatile respective.
Administratorii teraselor unitatilor de alimentatie publica au obligatia de a inlatura mobilierul și a crea culoare pentru accesul publicului care dorește achiziționarea produselor alimentare ambalate și bauturi non-alcoolice imbuteliate, in regim take-away.
Pentru evitarea producerii de aglomerari de persoane, administratorii retelelor de transport pe cablu au obligatia sa amenajeze culoare de acces catre instalatiile pe cablu și distanta intre culoare.
Administratorii retelelor de transport pe cablu și administratorii teraselor unitatiilor de alimentatie publica au obligatia de a afișa masurile legale de prevenire și limitare a imbolnavirilor cu SARV-CoV-2.
Sunt interzise activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună.
Se interzice exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri în interiorul centrelor comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici.
Sunt interzise activitățile operatorilor economici desfăşurate în spaţii închise în următoarele domenii: activităţi în piscine, locuri de joacă şi săli de jocuri.
Sunt interzise activitățile cu publicul ale operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc.
Sunt interzise activitățile de pregatire fizica în sălile de sport / fitness (cu exceptia activitatilor desfasurate de sportivi profesionisti legitimati și / sau de performantă).

Domeniul HoReCa

Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum de produse alimentare şi/sau băuturi alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor ( cu exceptia restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare ).
Este interzisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci.
Este interzisă organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii inchise, precum si in spatii deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea: saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente.
Sunt interzise activităţile barurilor, cluburilor şi discotecilor în interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici.
Este interzisă activitatea de preparare, servire si consum de produse alimentare, bauturi alcoolice si nealcoolice in spatiile publice inchise care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

DOCUMENTE UTILE

Declarație pe proprie răspundere
Pentru circulația în afara locuinței/gospodăriei între Luni - Duminică: 22:00 - 05:00
Adeverință angajator
Pentru circulația în afara locuinței/gospodăriei între Luni - Duminică: 22:00 - 05:00
Generare declarație online
Permite generarea și semnarea documentelor pe calculator/telefon
Generare adeverință online
Permite generarea și semnarea documentelor pe calculator/telefon
Hotărâri ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență

OBLIGAȚII GENERATE DE INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

 • Purtarea măstii de protectie, astfel încât sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani în spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, precum si in toate spatiile publice deschise.
 • Afișarea la loc vizibil de către administratorii / proprietarii spațiilor publice deschise a obligativității purtării măștii de protecție.
 • În cazul organizării de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane:
  • purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii
  • dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în care se desfăşoară mitingul sau demonstraţia
  • menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil
  • dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei
  • aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2
 • În cazul evenimentelor:
  • purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii la evenimente/întruniri
  • efectuarea triajului observaţional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spaţiul în care se desfăşoară evenimentele/întrunirile
  • menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţii la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfăşurate pe stradă sau din uşă în uşă
  • afişarea regulilor de acces şi de protecţie individuală în locuri vizibile în spaţiile în care se desfăşoară evenimentele/ întrunirile
  • limitarea numărului participanţilor la maximum 20, în cazul evenimentelor / întrunirilor / acţiunilor desfăşurate în spaţiu închis şi a duratei acestora la maximum două ore
  • limitarea numărului participanţilor la maximum 50, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor / întrunirilor / acţiunilor desfăşurate în aer liber
  • limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6, în cazul acţiunilor desfăşurate pe stradă
  • limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul acţiunilor din uşă în uşă
  • dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă electorală, înaintea începerii acţiunii
  • aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARSCoV-2
 • Pentru angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați, este instituită obligația organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în condițiile legii.
 • În situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, instituțiile și operatorii economici publici și privați prevăzuți la alin. (1) organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră.
 • Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00-21,00.
 • Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
 • Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
 • Asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară în cazul activităților privind prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber
 • Organizarea de către instituţiile şi autorităţile publice, operatorii economici şi profesionişti de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori
 • În domeniul transportului rutier de persoane:
  • in zona uşii de acces al pasagerilor, în interiorul mijlocului de transport, se montează dozatoare cu soluţii dezinfectante pe bază de alcool. Înainte de plecarea în cursă se efectuează obligatoriu curăţenia şi dezinfecţia mijlocului de transport. Se evită măturarea uscată şi alte acţiuni mecanice pe suprafeţe potenţial contaminate, pentru a reduce posibilitatea de dispersare a virusului. Se utilizează în schimb metode de curăţare umedă
  • pe durata efectuării cursei, conducătorul auto poartă mască de protecţie, astfel încât să îi acopere gura şi nasul
  • pentru accesul la bordul mijlocului de transport şi pe toată durata călătoriei, pasagerii sunt obligaţi să poarte masca de protecţie, astfel încât să le acopere gura şi nasul
  • spaţiul destinat conducătorului mijlocului de transport va fi separat fizic sau primul rând de scaune va fi păstrat liber, pentru a evita interacţiunea socială
  • conducătorii mijloacelor de transport au obligaţia de a păstra distanţa socială, în timpul pauzelor pe drum, şi să evite contactul cu alte persoane
  • la îmbarcare/debarcare, pasagerii trebuie să respecte o distanţă minimă de siguranţă unul faţă de celălalt
  • accesul pasagerilor în mijlocul de transport se realizează pe uşa din faţă, iar coborârea se realizează pe cealaltă/celelalte uşă/uşi, dacă aceasta/acestea există
  • transportul pasagerilor în microbuze este permis doar pe scaun, cu respectarea regulilor generale prezentate mai sus
 • În domeniul transportului de persoane la bordul navelor:
  • igienizarea şi dezinfecţia navei cu substanţă biocidă
  • montarea dozatoarelor cu dezinfectanţi de mâini pe bază de alcool
  • dotarea membrilor de echipaj cu măşti de protecţie şi mănuşi
  • asigurarea accesului la bord doar a pasagerilor care deţin mască de protecţie
  • asigurarea ventilării naturale la bordul navei, pe cât posibil și reducerea recirculării aerului